T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü Kaçkar Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü Kaçkar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 11/12/2018

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ


-Hasta ve hasta yakını memnuniyetini sürekli arttırmak,


-Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini
değerlendirmek,

Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar
uygulamak,

Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,

Bilimsel,vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,

Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır.